ZOSTAŃ STRAŻAKIEM OSP !


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie ogłasza nabór dla osób chcących dołączyć do naszej jednostki! Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś/chciałabyś pomagać innym – dołącz do Nas!Kandydat/kandydatka do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej powinien/powinna:

 • zgłosić się do Prezesa, Naczelnika lub innego druha z miejscowej OSP,
 • być gotowym/gotowa, aby nieść pomoc innym o każdej porze dnia i w różnych warunkach,
 • być chętnym/chętna do współpracy i wykonywać rozkazy dowódcy,
 • mieć ukończone 18 lat i dobrą kondycję psychiczną, fizyczną oraz zdrowotną,
 • wykonywać prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP,
 • zapoznać się ze specyfikacją jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją.


Dodatkowo w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryspinowie funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W związku z tym chcemy zachęcać jak najwięcej dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, aby dołączali
w nasze szeregi.

Główne cele MDP to:

 • szerzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych,
 • nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • podnoszenie wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach i zajęcia sportowe,
 • podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP i społeczeństwa lokalnego.

Gwarantujemy świetną zabawę podczas zbiórek i treningów, połączoną ze zdobywaniem wiedzy oraz wiele innych atrakcji.


Naborem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajmuje się:

opiekun druh Wojciech Śniegula, tel. kom.: 793 533 253


"Są ludzie niepospolici, błyszczący gorącym sercem,

potrzebni w swoim czasie,

napełniający swym światłem nowe indywidualności,

odpowiadający potrzebom chwili".

Kreator stron internetowych - strona bez programowania